Konsultacijos

Konsultuojame investicinių projektų, paraiškų, verslo planų, finansuotinų nacionalinių ir tarptautinių programų lėšomis,  inicijavimo, planavimo, rengimo, administravimo, valdymo, ataskaitų rengimo klausimais.

Atliekame parengtų projektų ekspertinį vertinimą.